Halinów Zakład Komunalny
tworzenie stron
Zakład Komunalny w Halinowie

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Z miłości do wody i środowiska naturalnego

Przedmiot działalności

Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o.  jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym zajmującym się zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków działającym na terenie miasta i gminy Halinów. Zakład Komunalny jako samorządowy zakład budżetowy gminy Halinów prowadził działalność od 2003 roku do września 2018 r. Od października 2018 r. Zakład Komunalny działa pod firmą: Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o.

Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. obsługuje 5478 odbiorców przyłączonych do sieci wodociągowej o długości 179,38 km oraz 2517 odbiorców przyłączonych do sieci kanalizacyjnej o długości 79 km, a także 346 odbiorców usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Sieć kanalizacyjna na terenie Gminy Halinów jest siecią wybudowaną w systemie „mieszanym”, tj. grawitacyjny, tłoczny (ciśnieniowy), próżniowo–tłoczny, próżniowy (pod ciśnieniowy). W sumie Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. obsługuje 7995 odbiorców usług oraz eksploatuje 258,38 km sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Ponadto Spółka realizuje inwestycje wykonywane na rzecz miasta i gminy Halinów określone w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych. Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. wprowadza nowoczesne rozwiązania w zakresie prowadzenia działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, do których min. należą radiowe odczyty wody, monitoring pracy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (system SCADA), system do zarządzania siecią wodociągowo-kanalizacyjną GEOSECMA, ograniczanie strat wody.

Zasady dostarczania wody i odprowadzania ścieków przedstawia Regulamin dostarczania i odprowadzania ścieków, którego treść dostępna jest poniżej.