Halinów Zakład Komunalny
tworzenie stron
Zakład Komunalny w Halinowie

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Z miłości do wody i środowiska naturalnegoIBO - INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA


IBO jest aplikacją internetową dostępną pod adresem ibo.zakladkomunalny.pl, która umożliwia naszym odbiorcom dostęp do istotnych informacji oraz załatwienie sprawy związanej z rozliczaniem usług wodociągowo-kanalizacyjnych przez internet.


Klienci korzystający z Internetowego Biura Obsługi Klienta mogą m.in.:

  • uzyskać niższe opłaty abonamentowe,
  • otrzymywać faktury w formie elektornicznej,
  • w prosty i wygodny sposób kontrolować rozrachunki za wodę i odprowadzanie ścieków oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych (data wystawienia faktury, termin płatności, historia rachunków, aktualny stan konta),
  • przeglądać historię wskazań wodomierza,
  • analizować zużycie wody oraz ilość odprowadzanych ścieków

 

Założenie konta w e-BOK to tylko kilka prostych kroków:

  1. Wypełnij, podpisz i dostarcz Porozumienie w sprawie otwarcia usługi IBO
  2. Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Formularz akceptacji wraz z danymi do logowania
  3. Podpisz i dostarcz Formularz akceptacji do biura Zakładu Komunalenego w Halinowie sp. z o.o.