Halinów Zakład Komunalny
tworzenie stron
Zakład Komunalny w Halinowie

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Z miłości do wody i środowiska naturalnego

Nasi pracownicy

W  Zakładzie pracuje zespół specjalistów i wykwalifikowanej kadry, która na co dzień obsługuje naszych klientów (odbiorców usług) oraz prowadzi czynności zapewniające ciągłość dostawy usług. Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe do naszych pracowników zajmujących się ww. czynnościami.

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Kontakt

Podinspektor ds. administracyjnych (sekretariat) Ilona Twardowska

22 760 40 15 wew. 0

Podinspektor ds. wodno-kanalizacyjnych

Tadeusz Zimny

22 760 40 15 wew. 1

Specjalista ds. rozliczeń Katarzyna Gradus

22 760 40 15 wew. 2

Podinspektor ds. technologii oczyszczania ścieków

Maciej Ziemek

 

Starszy Inspektor ds. technicznych i gospodarki wodno-ściekowej

Marcin Rogowski

22 760 40 15 wew. 5

Inspektor ds. inwestycji i funduszy Małgorzata Maciaszek

22 760 40 15 wew. 6

Starszy Inspektor ds. księgowości i windykacji Wioletta Śledziewska

22 760 40 15 wew. 8

Starszy Inspektor ds. księgowości Iwona Tkaczyk

22 760 40 15 wew. 8

Inspektor ds. administracji i obsługi klienta Beata Bazyl

22 760 40 15 wew. 8

Inspektor ds. płac i rozliczeń Małgorzata Dębska-Król

22 760 40 15 wew. 8

Inspektor ds. zaopatrzenia i gospodarki wodomierzowej

Maciej Słowik

22 760 40 15 wew. 8

Konserwator maszyn i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Andrzej Brewczyński (brygadzista)
Krzysztof Nowak
Marcin Lenartowski

22 783 69 06
600 535 613

Konserwator maszyn i urządzeń stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej

Janusz Skłodowski (brygadzista)
Sławomir Pazio
Marek Szulim
 

22 783 63 71
696 453 774

Operator maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej

Dariusz Gąsiorek (brygadzista)
Tadeusz Jęczmieniowski
Renisław Wojciechowski
Paweł Niedziałek
Wiesław Przewuski

22 783 69 06
600 535 613

Operator stacji zlewnej FEKO i wozów asenizacyjnych Michał Dąbrowski

22 783 69 06
600 535 613