Halinów Zakład Komunalny
tworzenie stron
Zakład Komunalny w Halinowie

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Z miłości do wody i środowiska naturalnego

WŁADZE SPÓŁKI  
 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
Gmina Halinów w imieniu, której działa Burmistrz Halinowa
 

RADA NADZORCZA
Przewodniczący Rady – Adam Sekmistrz
Członek Rady – Krzysztof Lasyk
Członek Rady – Elżbieta Wiśnioch-Dębska
 

ZARZĄD:
Prezes Zarządu – Tomasz Kostyra
 

PROKURENCI:
Jakub Szpetnar
 

GŁÓWNA KSIĘGOWA:
Beata Bogusz
 

Dyrektor techniczny:
Alicja Boguszewska


Kierownik ds. utrzymania ruchu
Michał Białowąs