Halinów Zakład Komunalny
tworzenie stron
Zakład Komunalny w Halinowie

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Z miłości do wody i środowiska naturalnegoPlatforma przetargowa

Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. informuje, że postępowania przetargowe odbywają się przy użyciu środków elektronicznych i są prowadzone poprzez elektroniczną Platformę Przetargową pod adresem strony:
https://zakladkomunalny.logintrade.net/

Przeglądać aktualnie prowadzone postępowania oraz zapoznać się z ich warunkami można na stronie Platformy Przetargowej w zakładce POSTĘPOWANIA znajdującej się w module STRONA GŁÓWNA Platformy Przetargowej pod adresami stron:

 

 


Rejestracja na Platformie Przetargowej jest bezpłatna.

W razie pytań technicznych związanych z logowaniem się i obsługą Platformy Przetargowej prosimy o kontakt:

z infolinią techniczną Logintrade czynną w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze:

+48 71 787-37-57

+48 71 787-35-34

+48 71 787-37-27

pod adresem email helpdesk@logintrade.net


Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.01.2021 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów oraz oświadczeń odbywa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.