Halinów Zakład Komunalny
tworzenie stron
Zakład Komunalny w Halinowie

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Z miłości do wody i środowiska naturalnego

Jakość ścieków

Jakość ścieków odprowadzanych z Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej do rzeki Długa określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001311.

Zapraszamy do zapoznania się z jakością ścieków odpływających z naszej Oczyszczalni Ścieków, określoną badaniami przeprowadzonymi przez akredytowane laboratorium.