Halinów Zakład Komunalny
tworzenie stron
Zakład Komunalny w Halinowie

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Z miłości do wody i środowiska naturalnego

Nasza archiwalna str. www
KLIKNIJ TUTAJ

Jakość ścieków

Jakość ścieków odprowadzanych z Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej do rzeki Długa określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.06.137.984).

Zapraszamy do zapoznania się z JAKOŚCIĄ ŚCIEKÓW odpływających z naszej oczyszczalni, określoną badaniami przeprowadzonymi przez firmę SGS EKO-PROJEKT Sp. z o. o. Kukla i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, klikając na zakładkę ocena jakości ścieków Oczyszczalnia Ścieków w Długiej Kościelnej (dostępna obok)