Halinów Zakład Komunalny
tworzenie stron
Zakład Komunalny w Halinowie

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Z miłości do wody i środowiska naturalnego

Praca

Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko:

 

Operator maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków
 

1. Wymagania

1) wymagania konieczne:
- wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe branżowe lub pokrewne umożliwiające wykonywanie pracy na danym stanowisku,
- minimum 2 – letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu, poparte świadectwem pracy,
- prawo jazdy kat. B,
- znajomość obsługi komputera: pakiet Office (Word i Excel).

2) wymagania pożądane:
- prawo jazdy kat. B+E, C, C+E, aktualne świadectwo kwalifikacji,
- uprawnienia operatora koparko-ładowarki,
- doświadczenie w branży wod-kan,
- znajomość topografii Gminy Halinów

2. Zakres obowiązków:
a) nadzór nad ciągiem technologicznym oczyszczania ścieków w celu utrzymania odpowiedniej jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika,
b) kontrola, konserwacja oraz utrzymanie w sprawności i czystości maszyn, urządzeń i armatury zamontowanej na poszczególnych obiektach oraz na sieci kanalizacyjnej,
c) utrzymanie porządku w budynkach oczyszczalni oraz na terenie na którym zlokalizowane są obiekty,
d) współpraca z organem WIOŚ,
e) pełnienie dyżurów związanych z prawidłowym działaniem urządzeń na oczyszczalni i w terenie,
f) dozór prawidłowości działania obiektów wchodzących technologicznych oczyszczalni ścieków,
g) obsługa stacji zlewnych,
h) prowadzenie rejestrów ilości odpadów wytwarzanych na oczyszczalni,
i) pobór prób kontrolnych ścieków do analizy fizyko-chemicznej.

3. Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
- możliwość osobistego rozwoju zawodowego,
- liczne szkolenia i kursy,
- profesjonalne narzędzia pracy

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na ww. stanowisku prosimy o dostarczenie CV osobiście do Zakładu Komunalnego w Halinowie sp. z o. o. z siedzibą: ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05 – 074 Halinów lub drogą elektroniczną na e-mail: biuro@zakladkomunalny.pl

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIE O ZATRUDNIENIE (DRUK DO POBRANIA)