Halinów Zakład Komunalny
tworzenie stron
Zakład Komunalny w Halinowie

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Z miłości do wody i środowiska naturalnego

Zakres usług

Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. w organizacji prowadzi usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz opróżniania wozem asenizacyjnym zbiorników bezodpływowych.
Rodzaj usług:

  • Zawieranie umów na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
  • Zawieranie umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
  • Wydawanie warunków technicznych przyłącza do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
  • Wydawanie warunków technicznych projektowania i budowy sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
  • Uzgadnianie projektów przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych
  • Uzgadnianie projektów sieci wodociągowych/kanalizacyjnych
  • Wydawanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza
  • Odbiory przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych
  • Odbiory sieci wodociągowych/kanalizacyjnych