Halinów Zakład Komunalny
tworzenie stron
Zakład Komunalny w Halinowie

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Z miłości do wody i środowiska naturalnego

Nasza archiwalna str. www
KLIKNIJ TUTAJ

Zakres usług

Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. w organizacji prowadzi usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz opróżniania wozem asenizacyjnym zbiorników bezodpływowych.
Rodzaj usług:

 • Zawieranie umów na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
 • Zawieranie umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 • Wydawanie warunków technicznych przyłącza do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
 • Wydawanie warunków technicznych projektowania i budowy sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
 • Uzgadnianie projektów przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych
 • Uzgadnianie projektów sieci wodociągowych/kanalizacyjnych
 • Wydawanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza
 • Odbiory przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych
 • Odbiory sieci wodociągowych/kanalizacyjnych

Wzory dokumentów

 1. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 2. Wniosek o zawarcie umowy na odbiór nieczystości
 3. Wniosek o wydanie warunków przyłącza
 4. Wniosek o wydanie warunków projektowania i budowy sieci
 5. Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza
 6. Wniosek o uzgodnienie projektu sieci
 7. Wniosek o wyrażenie zgody na zamontowanie dodatkowego wodomierza oraz określenie warunków montażu
 8. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 9. Zgłoszenie do odbioru końcowego przyłącza
 10. Zgłoszenie do odbioru końcowego sieci
 11. Zgłoszenie realizacji budowy przyłącza
 12. Zgłoszenie realizacji budowy sieci
 13. Wniosek o wymianę lub legalizację dodatkowego wodomierza
 14. Wniosek o wydanie potwierdzenia wykonania przyłącza
 15. Wniosek o określenie warunków przystosowania instalacji wewnętrznej pod montaż drugiego wodomierza głównego oraz jego zamontowanie
 16. Porozumienie w sprawie Internetowego Biura Obsługi (IBO)
 17. Wniosek o legalizację przyłacza
 18. Wniosek o wycenę budowy przyłacza
 19. Zlecenie wykonania projektu
 20. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podłączenia budynku do sieci wodociągowej w gminie Halinów
 21. Wniosek o rozbudowę sieci wodociągowej / kanalizacji sanitarnej
 22. Wniosek o wystawienie duplikatu faktury
 23. Wniosek o wykonanie badań mikrobiologicznych
 24. Wniosek o wykonanie pomiaru wydajności hydrantu