Halinów Zakład Komunalny
tworzenie stron
Zakład Komunalny w Halinowie

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Z miłości do wody i środowiska naturalnego

Edukacja ekologiczna

Zakład Komunalny w Halinowie oprócz eksploatacji Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej i dwóch Stacji Uzdatniania Wody, prowadzi edukację ekologiczną społeczeństwa.
Chętnie przyjmuje wycieczki szkolne na obiekty Stacji Uzdatniania w Mrowiskach oraz Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej.
Uświadamia lokalną społeczność poprzez tworzenie i rozpowszechnianie na terenie gminy Halinów ulotek informacyjnych na tematy związane z działalnością Zakładu w zakresie ochrony środowiska.
Celem Zakładu jest zobrazowanie mieszkańcom problemów dotyczących prawidłowej eksploatacji kanalizacji i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych oraz zachęcenie do ekologicznych działań.

Ulotki informacyjne: