Halinów Zakład Komunalny
tworzenie stron
Zakład Komunalny w Halinowie

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Z miłości do wody i środowiska naturalnego

Nasza archiwalna str. www
KLIKNIJ TUTAJ

Jakość wody do spożycia

Jakość wody do spożycia określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989). Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139 ze zm.) przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne ma obowiązek informowania burmistrza miasta o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zapraszamy do zapoznania się z JAKOŚCIĄ WODY określoną badaniami przeprowadzanymi przez firmę SGS Polska Sp. z o.o., ul. Bema 83, 01-233 Warszawa, klikając na zakładki ocena jakości wody dla wodociągu publicznego w Mrowiskach, w Okuniewie oraz w Wielgolesie Duchnowskim (dostępna obok)

OCENA JAKOŚCI WODY DLA:

 


INFORMACJA O TWARDOŚCI WODY OGÓLNEJ

Oznaczenia twardości